Adatvédelemi tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
Írta: 1 2   
2018. május 24. csütörtök, 00:00

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Stone Fish Kft. (székhelye: 1076, Budapest, Verseny u. 14. 3/5.., cégjegyzékszám: 01-09-884481) ismertesse Önnel  a tevékenysége során kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A Stone Fish Kft adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36-30-820-6639, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az előzőekben leírt címen.


I. Adatkezelés a www.stonefish.hu weboldalon

A Stone Fish Kft weboldalán keresztül elsősorban szakmai tájékoztatást nyújt termékeivel kapcsolatban, másodlagosan lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre telefonon, e-mail-en, valamint a weboldalakon elérhető „írjon nekünk, ahol nevének, telefonszámának, e-mail címének megadása mellett megoszthatja Adatkezelővel a kérdéseit, tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől az adatkezelés által folytatott fő tevékenységgel kapcsolatban. Az érdemi kapcsolatfelvételt követően az Adatkezelő ügyfélkapcsolati rendszerében (CRM) rögzíti az Ön által megadott egyéb adatokat

Az adatkezelés az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Stone Fish Kft jogos érdekén alapulva történik. (az adatkezelés jogalapja) A Kft számára fontos, hogy termékei, szolgáltatásai értékesítésekor és azok élettartama alatt folyamatos szakértői segítséget, támogatást tudjon nyújtani, valamint jótállási kötelezettségének és az iparágban elfogadott minőségi elvárásoknak eleget tudjon tenni. A kezelt adatokat kizárólag ebből a célból gyűjti és kívánja felhasználni a magánszemélyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett.

Amennyiben nem osztja meg velünk ezeket az adatokat, vagy kezelésüket nem engedélyezi, úgy a nevezett szolgáltatásokat nem tudjuk Ön számára biztosítani.

Az adatokat az Adatkezelő a tárolásuk megkezdésétől számított 5 évig kívánja tárolni, tekintettel az általa forgalmazott elemek több évig tartó élettartamára és a fogyasztók által elvárt minőségi mutatók betartásának ellenőrzésére, biztosítására.

Az Ön adatait kizárólag a Stone Fish Kft használja fel, az adatok más adatkezelő számára nem kerülnek átadásra.


II. Adatbiztonság
Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét.

III. A weboldali cookie-k használata

A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek a felhasználók végberendezésén (számítógép vagy mobileszköz) tárolódnak, amikor a felhasználó bizonyos webhelyeket meglátogat. A cookie-k különböző célokra használhatók, pl. a webhely megfelelő működéséhez lehet rájuk szükség vagy Ön számára célzott hirdetést szeretnénk eljuttatni külső szolgáltatón keresztül.

A weboldalon használt cookie-k:

Joomla, Cloudflare: Szükséges cookie-k. Nélkülözhetetlenek a weboldal működéséhez. Ön ezek segítségével járhatja be a weboldala és használhatja annak elemeit. 
Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt mint egyént, az oldal működése miatt van rájuk szükség.

Google Analytics: Ezek a Cookie-k adatot szolgáltatnak a Google Analytics rendszerének, hogy az statisztikát tudjon készíteni az oldal üzemeltetőjének a számára, ami alapján jobban tudja optimalizálni az oldalt, így felhasználó barátabbá tudja tenni.
Az oldalon történő változásokat figyeli, hogy ki mikor hagyja el az oldalt, milyen termékeket nézett meg, mennyi időt töltött az oldalon a felhasználó stb. Ezekből az adatokból statisztikát készít és ez eredményeket megmutatja az oldal üzemeltetőjének, aki személyes adatokkal nem találkozik, csak statisztikai értékeket kap.

Google, Facebook: Ezek a cookie-k célzott hirdetés révén olyan tartalmat közvetítenek Önnek, amely az Ön számára érdekes és fontos lehet. Szintén ezekkel a cookie-kkal tudjuk mérni a reklámkampányok hatékonyságát.
A legtöbb célzó reklám cookie az IP-cím segítségével követi nyomon a fogyasztókat. A hirdetési rendszerek gyűjtik ezeket az IP címeket, de a hirdető ezekhez nem fér hozzá. A webhelyen tett korábbi látogatás alapján a hirdetési rendszerek célzott hirdetéseket jeleníthetnek meg a felhasználónak (remarketing).

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között - :

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)

c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)

d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha a személyes adatokra már nincs szükség az 1. pontban megjelölt célból, (ii) ha tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő számára nem áll fenn más jogalap az adatkezelésre, (iii) az adatkezelés jogellenesen történt.

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:

(i)   Ön vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

(ii)   az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(iii)   már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv)   Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;

f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

g) tiltakozhat az adatkezelés ellen, amelyet követően az Adatkezelő az 1. pontban meghatározott célból adatait csak akkor kezelheti, ha az adatkezelő kényszerítő erejű jogos indoknak kíván megfelelni (21. cikk (1);

h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a weboldalakon.

 

Budapest, 2018. május 25.

 

Módosítás dátuma: 2018. május 24. csütörtök, 09:17